top of page

Privacyverklaring

JOYN ME heeft het doel om medewerkers van bedrijven op een praktische wijze in contact te laten komen met methoden om werkstress te voorkomen. Het is een spel waarin de spelers in teams tegen elkaar spelen. Op de (thuis)werkvloer. Het spel geeft opdrachten die de teamleden moeten uitvoeren binnen een bepaalde tijd. Alle opdrachten hebben invloed op het energiemanagement van de speler en zijn gebaseerd op de principes van mindfulness-based stress reduction (MBSR).

 

De aard van het spel maakt dat we bepaalde persoonsgegevens moeten opvragen en bewaren. Dit spel slaat geen medische gegevens op. Hieronder staat welke gegevens wij wel bewaren en hoe we dat doen.

 

Welke informatie slaan we op?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kunnen deze gegevens zien?

Enkele &niped medewerkers en medewerkers van de spelontwikkelaar &ranj. Alle data wordt opgeslagen binnen Stichting NIPED Databeheer en worden alleen beschikbaar gesteld voor de boven beschreven bewerkingen. Dit wordt niet buiten Nederland opgeslagen.

 

Beveiligingsniveau?

Wij ondersteunen minimaal TLS 1.2 en ondersteunen TLS 1.3.

 

Wetenschappelijk onderzoek en verbeteringen JOYN ME

De geanonimiseerde spel- en gebruikersdata, zoals motivatieprofiel en afgeronde opdrachten kunnen gebruikt worden voor niet commerciële wetenschappelijke doeleinden en voor het verbeteren van het spel. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar hoe lang de meeste mensen het spel spelen, waar ze afhaken en of ze het spel uitspelen. Voor de analyses maken we gebruik van geanonimiseerde data (Game analytics). Voor ons gaat het om de statistieken, niet over de persoonsgegevens zelf. De statistieken delen we alleen binnen NIPED Prevention BV, de Stichting NIPED databeheer en de spelontwikkelaar &ranj.

Informatiebeveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot het klanten portaal wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem, speciaal voor JoynMe deelname.

 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (minimaal TLS 1.2) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

 • Wij houden logs van de informatieverwerkingen t.b.v. security analyse

 • Wij zijn NEN-7510 gecertificeerd

 • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Algemene gegevensbescherming

&niped bewaart de persoonsgegevens die je bij registratie of anderszins heeft verstrekt en die tijdens het gebruik van JOYN ME worden gegenereerd, zolang je spel speelt en uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden. Zes maanden na afloop van het spel worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

 

Genodigdenlijsten die wij ontvangen van werkgevers of andere partijen die het mogelijk maken om kosteloos deel te nemen aan JOYN ME, worden na afloop van het project direct door ons verwijderd. Hiervoor sluiten we met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst af.
 

&niped volgt en analyseert het gebruik van de publieke website, t.b.v. verbeteringen en informatiebeveiligingsonderzoek. De informatie wordt alleen gebruikt voor eigen interne doeleinden en wordt verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij verwerken, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type. Dergelijk informatie wordt maximaal 14 maanden bewaard.


Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon kun je bereiken per e-mail op fg@niped.nl voor al jouw vragen en verzoeken.

Uw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Een bepaalde verwerking beperken

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 • Het indienen van een klacht

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Vragen of klacht indienen

Als je een vraagt heeft of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@niped.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring

Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Contactgegevens

&niped

Natitaweg 70

1043 BZ  Amsterdam
E-mailadres        : info@niped.nl
Telefoon              : 020 – 261 0444

KvK nummer      : 57918597

bottom of page